Centrum Krztałcenia i Rechabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 
 

Technikum Ekonomiczne

 Na terenie CENTRUM funkcjonuje czteroletnie Technikum Ekonomiczne, które powstało w 2002 roku z przekształcenia Liceum Ekonomicznego w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podstawą przyjęcia do szkoły jest:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinia wydana przez Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną.
 • komplet dokumentów (szczegółowo określono w zasadach rekrutacji)
 • rozmowa kwalifikacyjna

Przyjmowani są uczniowieWspólny posiłek
z niepełnosprawnością ruchową, orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, całej Polski.
Edukacja kończy się egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego uczeń otrzymuje tytuł technika ekonomisty, o specjalności administracyjno - biurowej.
Absolwenci mogą przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na studiach wyższych.
W klasie trzeciej każdy z uczniów odbywa obowiązkową miesięczną praktykę zawodową w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie.
W szkole realizowany jest program własny specjalizacji administracyjno- biurowej. W pracowni ekonomiczno-informatycznej uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności przydatne w pracy ekonomisty. W roku szkolnym 2005/2006 absolwenci Technikum Ekonomicznego przystąpili po raz pierwszy do egzaminu zewnętrznego OKE, który zdali ze 100 % wynikiem uzyskując tytuł technika ekonomisty. Uczniowie w naszym technikum uczą się w małych grupach, co sprzyja indywidualizacji pracy z uczniem zarówno zdolnym, jak i tym z trudnościami w nauce. Młodzież uczy się języka angielskiego i niemieckiego oraz dodatkowo w ramach specjalizacji języka obcego zawodowego, którym jest język angielski.

Szkoła zapewnia:

 • kompetentną kadrę pedagogiczną;pracownia.jpg
 • stałą opiekę psychologiczną i logopedyczną;
 • indywidualizację nauczania;
 • edukację w małych zespołach klasowych
 • Naukę języka angielskiego i niemieckiego;
 • bogatą w księgozbiór bibliotekę (ok. 20 tys. woluminów)
 • wymianę młodzieży ze szkołami w Niemczech;
 • możliwość korzystania ze stołówki;
 • dla młodzieży spoza Wrocławia, możliwość zamieszkania w zmodernizowanym bezpłatnym internacie, mieszczącym się na terenie Centrum;
 • nowoczesną pracownię komputerową;
 • wsparcie w nauce po zajęciach obowiązkowych ze strony nauczycieli i wolontariuszy (w tym wolontariuszy z Niemiec i innych krajów);
 • zróżnicowaną ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych (sportowe, artystyczne, edukacyjne);
 • dobrze wyposażone sale do usprawniania i rehabilitacji ruchowej; Park przed szkołą
 • wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich i wielokulturowości;
 • przyjazną atmosferę;
 • brak barier architektonicznych (windy i podjazdy)
 • usytuowanie na terenie pięknego parku.

Uczniowie Technikum Ekonomicznego osiągają znaczące sukcesy sportowe. Szkoła aktywnie działa we Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 
Aktualności
Rozpoczynamy rekrutację uczniów na nowy rok szkolny. Odpowiednie inform... więcej >>
10 Lecie działalności Centrumdniu 9 października 2009r Ewangelickie Centrum ... więcej >>